Dostarlimab pri msi-h/dmmr kolorektálnom karcinóme

Výsledky štúdie, ktorá bola nedávno publikovaná v časopise New England Journal of Medicine, blokáda PD-1 pri lokálnej pokročilej rakovine konečníka s nedostatkom opravy v nezhode , ohromili svet. Úplná odpoveď na terapiu sa dosiahla u všetkých pacientov liečených PD-1 blokátorom dostarlimabom v štúdii.

Ani počas doby sledovania (medzi 6. a 25. mesiacom nebolo možné pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a endoskopických vyšetrení zistiť žiadnu recidívu alebo progresiu [1]

Cieľ štúdie a implementácia

Cieľom štúdie je preskúmať celkovú odpoveď na liečbu PD-1 inhibítorom dostarlimabom samotným alebo v kombinácii s chemoterapiou a rádioterapiou. Hodnotenie je rozdelené do kategórií „úplná remisia“, „čiastočná remisia“ a „stabilné ochorenie“. Podľa návrhu štúdie si kategorizácia ako kompletná remisia vyžaduje endoskopickú kontrolu a MRI rektálnej oblasti.

Celkovo 30 účastníkov s kolorektálnym karcinómom dMMR štádia I a II má byť liečených dostarlimabom v súčasnej štúdii fázy II. S výnimkou jedného pacienta sú lymfatické uzliny postihnuté už u všetkých účastníkov. Z 18 pacientov doteraz zaradených do štúdie s priemerným vekom 54 rokov má už 78 % nádorové štádium T3 alebo T4. Všetci pacienti mali nádory divokého typu dMMR a BRAF V600E; priemerná záťaž nádorovými mutáciami bola 67 mutácií na milión báz. Okrem toho väčšina účastníkov trpela veľkými rozsiahlymi nádormi. Štandardná liečba pre väčšinu by bola kombináciou chirurgického zákroku, chemoterapie a ožarovania.

Účastníci štúdie budú dostávať intravenóznu liečbu 500 mg protilátky dostarlimab každé tri týždne počas šiestich mesiacov. Aktuálny stav ochorenia je priebežne monitorovaný zobrazovacími a endoskopickými vyšetreniami. Ak sa u účastníkov štúdie nepozoruje úplná remisia, mala by sa vykonať chemoterapia alebo radiačná terapia a ak ochorenie progreduje, chirurgický zákrok. Tento prípad sa však u predchádzajúcich účastníkov nevyskytol, keďže pri podávaní dostarlimabu bola vo všetkých prípadoch pozorovaná úplná remisia. [1]

hodnotenie štúdia

So 60 000 novými prípadmi a 25 000 úmrtiami v Nemecku každý rok je kolorektálny karcinóm jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich druhov rakoviny. [2] Diagnóza kolorektálneho karcinómu postihuje viac ako 1,9 milióna ľudí na celom svete. Ale iba 12 až 15 % týchto rakovín konečníka je klasifikovaných ako dMMR podľa stavu biomarkerov. Defektná oprava nesúladu DNA sa označuje ako dMMR (deficient MMR), čo spôsobuje hromadenie chýb nesúladu. Výsledkom je, že mikrosatelity začínajú mať rôznu dĺžku. Štatisticky táto konkrétna forma kolorektálneho karcinómu pravdepodobnejšie postihne pacientov so slabo diferencovaným a/alebo mucinóznym pravostranným adenokarcinómom. [3] Miera pacientov s MSI-H je tiež veľmi nízka, 2 %. majú pacientov so stavom MSI-H/dMMR, Podľa súčasných štúdií je prognóza v počiatočných štádiách dobrá, ale ak sa už vytvorili metastázy, prognóza je skôr zlá. [4] V tejto malej cieľovej skupine s MSI-H/dMMR však možno inhibíciu kontrolných bodov považovať za veľmi účinnú.

Či môže inhibícia PD-1 v budúcich a cielených terapiách nahradiť chemoterapiu alebo kombináciu chemoterapie a rádioterapie, sa zatiaľ nedá s určitosťou povedať. Tu sú bezpodmienečne potrebné ďalšie štúdie, najmä s nadväznosťou na dlhšie obdobie. Napriek tomu sú doteraz publikované výsledky veľmi pôsobivé a ukazujú, že pacienti s rakovinou môžu veľmi profitovať z personalizovanej a cielenej terapie.

Zdroje

  • [1] Andrea Cercek, M.D., Melissa Lumish, M.D., Jenna Sinopoli, N.P., Jill Weiss, B.A., Jinru Shia, M.D., Michelle Lamendola-Essel, D.H.Sc., Imane H. El Dika, M.D., Neil Segal, M.D., Marina Shcherba, M.D., Ryan Sugarman, M.D., Ph.D., Zsofia Stadler, M.D., Rona Yaeger, M.D., et al.: PD-1 Blockade in Mismatch Repair–Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. The New England Journal of Medicine 2022; 10.1056/NEJMoa2201445 NEJM
  • [2] Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A: Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018; 68: 394–424 PubMed
  • [3] Overman MJ, McDermott R, Leach JL, Lonardi S, Lenz HJ, Morse MA, et al. Nivolumab in Patients With Metastatic DNA Mismatch Repair-Deficient or Microsatellite Instability-High Colorectal Cancer (CheckMate 142): An Open-Label, Multicentre, Phase 2 Study. Lancet Oncol (2017) 18(9):1182–91. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30422-9 PubMed
  • [4] Gelsomino F, Barbolini M, Spallanzani A, Pugliese G, Cascinu S. The Evolving Role of Microsatellite Instability in Colorectal Cancer: A Review. Cancer Treat Rev (2016) 51:19–26. doi: 10.1016/j.ctrv.2016.10.005 PubMed

Blog

Služby

Špičkové vybavenie, najmodernejšie postupy

Špičkové vybavenie, najmodernejšie postupy

Ponúkame vám tú najlepšiu možnú starostlivosť s využitím najnovších techník a terapií pre zlepšenie kvality života.

Sme tu, aby sme odhalili vaše zdravotné problémy pomocou špičkových vyšetrení využívajúcich najmodernejšie diagnostické postupy a našli odpovede tam, kde iní nenašli riešenie.

Dohodnite si konzultáciu