Imunoterapia - inovatívny prístup k liečbe rakoviny

Imunoterapia predstavuje prelom v liečbe rakoviny, zameriavajúc sa na posilnenie imunitného systému na boj proti nádorovým bunkám. Na rozdiel od tradičných metód, ako sú chemoterapia a rádioterapia, ktoré priamo útočia na rakovinové bunky, imunoterapia využíva imunitný systém pacienta, čím aktivuje a posilňuje jeho schopnosť identifikovať a eliminovať rakovinové bunky. Cieľom imunoterapie je posilniť alebo obnoviť schopnosť imunitného systému rozpoznávať a bojovať proti rakovinovým bunkám. Imunoterapia využíva rôzne stratégie, vrátane inhibítorov kontrolných bodov (Checkpoint inhibítorov) a bunkovej terapie, ktoré umožňujú cielené napadnutie nádorov s potenciálom znížiť vedľajšie účinky a zvýšiť účinnosť liečby.

Imunitný systém a imunoterapia

Rakovina je komplexné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí po celom svete.Existuje mnoho typov rakoviny, pričom každý z nich má odlišný vplyv na fyzické a psychické zdravie pacientov. Klúčom k obrane nášho tela proti rakovine je imunitný systém, ktorý nás chránila pred infekciami a chorobami. Imunitný systém dokáže rozpoznávať a eliminovať nádorové bunky prostredníctvom rôznych mechanizmov. K tým patrí aktivácia špecifických imunitných buniek, ktoré sú schopné identifikovať a zničiť bunky, ktoré sú považované za nebezpečné alebo cudzie.

Imunoterapia predstavuje revolúciu v liečbe rakoviny tým, že zameriava sa na vlastný imunitný systém pacienta, aby rozpoznal a zničil rakovinové bunky. Na rozdiel od tradičných metód, ako je chemoterapia, ktorá priamo útočí na rakovinové bunky často za cenu poškodenia zdravých buniek, imunoterapia sa snaží "naučiť" imunitný systém, aby efektívnejšie bojoval proti rakovine. 

Tento prístup využíva rôzne stratégie na zvýšenie schopnosti imunitného systému rozpoznávať a útočiť na rakovinové bunky, čím obchádza ich schopnosť skrývať sa alebo potlačovať imunitnú odpoveď.

Jednou z najväčších výziev v boji proti rakovine je mechanizmus imunitnej tolerancie. To je proces, pri ktorom imunitný systém toleruje vlastné bunky tela a zabraňuje svojmu útoku na ne. Rakovinové bunky však môžu tento mechanizmus zneužiť tým, že "uniknú" rozpoznaniu imunitným systémom. Využívajú rôzne stratégie, aby sa "maskovali" ako neškodné bunky alebo potláčali imunitnú odozvu, čo im umožňuje rásť a šíriť sa bez zásahu.

Tento prístup otvára nové možnosti pre pacientov, ktorí čelia tejto závažnej chorobe, ponúkajúc novú nádej na účinnú liečbu. Zvažujete imunoterapiu ako časť vášho liečebného plánu? Poskytujeme konzultácie ktoré vám umožnia lepšie pochopiť vaše možnosti a vytvárame personalizované liečebné plány. Naším cieľom je podporiť váš boj proti rakovine s najnovšími poznatkami a špičkovým technickým vybavením. Spoločne nájdeme cestu, ako čeliť vašim zdravotným výzvam.

Aké chroby lieči imunoterapia

Imunoterapia sa ukázala byť účinnou metódou liečby pre široký rozsah onkologických ochorení. 

Melanóm

Jedna z prvých foriem rakoviny, pri ktorej boli demonštrované úspechy imunoterapie, najmä s použitím inhibítorov kontrolných bodov.

Nefrotický karcinóm (rakovina obličiek)

Imunoterapia, vrátane inhibítorov PD-1 a CTLA-4, priniesla lepšie výsledky v liečbe tejto formy rakoviny.

Nemalobuněčný karcinóm pľúc

Použitie imunoterapie v liečbe pokročilých štádií pľúcneho karcinómu viedlo k zlepšeniu prežívania pacientov.

Rakovina hlavy a krku

Imunoterapeutické prístupy sa ukázali byť účinné aj pri niektorých typoch rakoviny hlavy a krku, predovšetkým pri tých, ktoré sú spojené s infekciou HPV (ľudský papilomavírus).

Hodgkinov lymfóm

Jedna z hematologických malignít, kde imunoterapia, najmä inhibítory PD-1, priniesla významné zlepšenie v liečbe.

Určité typy leukémie a lymfómy

Imunoterapia, vrátane CAR-T bunkovej terapie, ukázala pozoruhodné výsledky pri liečbe niektorých foriem leukémie a lymfómu.

Rakovina močového mechúra

Inhibítory PD-L1 a PD-1 sa ukázali byť účinné pri liečbe urotheliálneho karcinómu močového mechúra.

Rakovina hrubého čreva a konečníka

Najmä pri rakovinách, ktoré vykazujú mikrosatelitnú nestabilitu (MSI) alebo sú defektné v oprave DNA zlomov, môže byť imunoterapia účinná.

Kto je vhodný kandidát pre imunoterapiu

Nie každý pacient bojujúci s rakovinou bude ideálnym kandidátom na imunoterapiu. Rozhodujúce faktory zahŕňajú typ a štádium rakoviny, ako aj genetické a molekulárne vlastnosti nádoru, predchádzajúce metódy liečby a celkový zdravotný stav pacienta.

Biomarkery hrajú kritickú rolu pri predpovedaní úspechu imunoterapie. Ponúkame špecializované testovanie, ktoré zameriava na identifikáciu konkrétnych proteínov alebo genetických mutácií v nádore, ukazujúcich na možnú efektivitu imunoterapie.

Prispôsobenie liečby individuálnym genetickým a molekulárnym profilom nádoru je kľúčové pre určenie, ktorí pacienti by mohli z imunoterapie ťažiť najviac. Ak zvažujete pokročilé terapeutické možnosti, obráťte sa na nás. Spoločne preskúmame, ako by vám imunoterapia mohla pomôcť zvládnuť rakovinu.

Proces liečby

Imunoterapia - inovatívny prístup k liečbe rakoviny s využitím imunitného systému

Liečba imunoterapiou zahŕňa niekoľko krokov, vrátane výberu terapie na základe charakteristík nádoru a pacienta, trvania liečby a pravidelného monitorovania pokroku. 

Pred začiatkom prvej liečby by vám mal lekár veľmi dôkladne vysvetliť, ako bude liečba prebiehať, aké vedľajšie účinky môžete očakávať a ako ich riešiť. Pri liečbe imunoterapiou je informovanosť úplne kľúčová.

Pred začiatkom imunoterapie je niekedy potrebné potvrdiť prítomnosť tzv. prediktívnych markerov, ktoré nám povedia, či bude imunoterapia vhodná pre konkrétny nádor. Tieto znaky sa vyšetrujú z tkanív získaných biopsiou, napríklad PDL-1 u nemalobunkového karcinómu pľúc. 

Pred každou sériou imunoterapie sa vykoná odběr krvi na kontrolu krvného obrazu, hodnôt minerálov, renálnych a hepatálnych funkcií, prípadne hladiny niektorých hormónov. Pacient následne prichádza za svojím onkológom, kde ho čaká rozhovor s lekárom, klinické vyšetrenie a kontrola laboratórnych výsledkov a EKG.

Účinná látka sa štandardne aplikuje formou vnútrožilnej infúzie v niekoľkých sériách alebo cykloch, pričom medzi jednotlivými aplikáciami je niekoľkotýždňová pauza. 

Dĺžka liečby závisí od cieľa terapie a líši sa medzi zaisťovacou a paliatívnou liečbou. V prípade paliatívneho cieľa sa v terapii pokračuje, pokiaľ je liečba efektívna a vedľajšie účinky sú tolerovateľné.

Monitorovanie pokroku zahŕňa pravidelné lekárske vyšetrenia, krvné testy a obrazové diagnostické testy, aby sa sledovala odpoveď nádoru na liečbu a spravovali sa vedľajšie účinky.

Ak uvažujete nad imunoterapiou alebo hľadáte ďalšie možnosti liečby svojho ochorenia, ponúkame vám možnosť konzultácie, kde spoločne nájdeme najvhodnejšie riešenie pre vašu situáciu.

Formy imunoterapie

Imunoterapia - inovatívny prístup k liečbe rakoviny s využitím imunitného systému

Inhibítory kontrolných bodov

Lieky, ktoré uvoľňujú "brzdy" imunitného systému tým, že blokujú proteíny na povrchu imunitných buniek, známe ako kontrolné body. Tieto kontrolné body, ako sú PD-1 a CTLA-4, regulujú imunitnú reakciu a ich inhibíciou sa posilňuje schopnosť imunitného systému rozpoznať a zničiť rakovinové bunky. Medzi bežne používané inhibítory patria pembrolizumab, nivolumab a atezolizumab, ktoré sú primárne určené na liečbu rôznych typov rakoviny vrátane melanómu, rakoviny pľúc a rakoviny obličiek.

Terapeutické vakcíny

Vakcíny navrhnuté na liečbu existujúcej rakoviny stimuláciou imunitnej odpovede proti nádorovým bunkám. Príkladom je vakcína Sipuleucel-T používaná pri rakovine prostaty, ktorá aktivuje imunitný systém proti nádorovým bunkám. Tieto vakcíny sú aplikované priamo do nádorového ložiska alebo systémovo, aby posilnili schopnosť tela bojovať proti rakovine.

Profylaktické vakcíny – vakcíny zamerané na prevenciu vzniku rakoviny tým, že chránia proti infekciám, ktoré môžu spôsobiť nádorové ochorenia. Vakcíny proti HPV sú príkladom, kde očkovanie znižuje riziko vzniku rakoviny krčka maternice, vagíny a ORL oblasti. Očkovanie proti hepatitíde B má významný vplyv na zníženie rizika vzniku hepatocelulárneho karcinómu.

Cytokiny

Skupina proteínov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v regulácii imunitnej odpovede a tvorbe krvných buniek. Interferon alfa sa využíva pri liečbe neuroendokrinných nádorov a rôzne rastové faktory,dôležité aj pri podpore tvorby bílých a červených krvných buniek, čím znižujú riziko nežiaducich účinkov onkologickej liečby.

Checkpoint Inhibítory

Checkpoint inhibítory (inhibítory kontrolných bodov) sú najpoužívanejšou metódou imunoterapie, pretože ponúkajú cielenú a účinnú liečbu rakoviny s potenciálom výrazne zlepšiť prežitie pacientov pri rôznych typoch nádorov.

Fungujú na princípe regulácie imunitnej odpovede v ľudskom tele, ktorá je navrhnutá tak, aby rozpoznávala a ničila cudzie patogény, zároveň však dokáže rozlišovať vlastné zdravé tkanivá. Tento mechanizmus prevencie umožňuje zabrániť vzniku autoimunitných ochorení, no súčasne môže viesť k tzv. nádorovej tolerancii.

Imunitný systém je zložitý obranný mechanizmus tela proti infekciám a chorobám. V rámci tohto systému hrajú kľúčovú úlohu T-lymfocyty, ktoré sú schopné rozpoznať a zničiť rakovinové bunky. Na svojej povrchovej membráne majú T-lymfocyty proteíny známe ako kontrolné body, ktoré regulujú ich aktivitu. Medzi tieto proteíny patria predovšetkým CTLA-4 a PD-1.

Mechanizmus účinku inhibítorov kontrolných bodov

Imunoterapia - inovatívny prístup k liečbe rakoviny s využitím imunitného systému

Zdroj: https://www.cancer.gov/sites/g/files/xnrzdm211/files/styles/cgov_enlarged/public/cgov_image/media_image/2019-09/nci-vol-10396-150.jpg

Imunitný systém je zložitý obranný mechanizmus tela proti infekciám a chorobám. V rámci tohto systému hrajú kľúčovú úlohu T-lymfocyty, ktoré sú schopné rozpoznať a zničiť rakovinové bunky. Na svojej povrchovej membráne majú T-lymfocyty proteíny známe ako kontrolné body, ktoré regulujú ich aktivitu. Medzi tieto proteíny patria predovšetkým CTLA-4 a PD-1.

Inhibítory kontrolných bodov sú monoklonálne protilátky, ktoré blokujú proteíny CTLA-4 a PD-1 na T-lymfocytoch alebo ich ligandy na rakovinových bunkách. Blokovaním týchto interakcií inhibítory zabraňujú potlačeniu aktivity T-lymfocytov rakovinovými bunkami, čo umožňuje imunitnému systému efektívnejšie rozpoznávať a ničiť rakovinové bunky.

Inhibítory CTLA-4

CTLA-4 je jeden z prvých objavených kontrolných bodov. Inhibícia CTLA-4 zvyšuje aktivitu T-lymfocytov v raných fázach imunitnej odpovede. Ipilimumab, príklad inhibítora CTLA-4, bol schválený pre liečbu pokročilého melanómu a ukázal, že môže významne predĺžiť prežitie pacientov.

Inhibítory PD-1 a PD-L1

PD-1 je ďalší kritický kontrolný bod, ktorý T-lymfocyty využívajú na reguláciu svojej aktivity. Nivolumab a pembrolizumab sú príklady inhibítorov PD-1, ktoré sa ukázali byť účinné pri mnohých typoch rakoviny, vrátane nemalobunkového karcinómu pľúc a rakoviny obličiek. Atezolizumab, avelumab a durvalumab sú inhibítory, ktoré blokujú PD-L1 na rakovinových bunkách, čím obnovujú schopnosť imunitného systému bojovať proti rakovine.

Riziká a možné nežiaduce účinky imunoterapie

Aktivácia imunitného systému však nie je bez rizika. Niektorí pacienti môžu vyvinúť škodlivé vedľajšie účinky, keď ich imunitný systém začne útočiť na zdravé bunky. Avšak, klinické štúdie priniesli povzbudzujúce výsledky v rôznych typoch rakoviny, nielen melanómu.

Takýto komplexný pohľad na interakciu medzi imunitným systémom a rakovinovými bunkami poskytuje nádej pre budúce terapeutické stratégie. Nie je to iba zápas medzi imunitným systémom a rakovinou; je to komplexné pole, kde jedna strana útočí a druhá sa bráni, a kde veda neustále hľadá nové spôsoby, ako zlepšiť prognózu a kvalitu života pacientov.

Kožné reakcie

Prvým a najčastejším vedľajším účinkom, ktorý si mnoho pacientov všimne, sú kožné reakcie. Môže ísť o vyrážky, svrbenie alebo dokonca sucho kože. Nie sú vždy len povrchné; kožné reakcie môžu signalizovať závažnejšiu alergickú reakciu.

Poruchy tráviaceho systému

Nežiaduce účinky na tráviaci systém, ako sú nevoľnosť, hnačka alebo zápcha, sú tiež časté. Tieto symptómy sú dôležité sledovať, pretože môžu viesť k dehydratácii a nutričným deficitom.

Zmeny v hormonálnom systéme

Imunoterapia môže ovplyvniť endokrinný systém, spôsobujúc nežiaduce účinky ako je únava, zmeny telesnej hmotnosti a dokonca aj diabetes. 

Zmeny v hormonálnom systéme sú jedným z menej známych, ale potenciálne závažných nežiaducich účinkov imunoterapie. Tieto zmeny môžu ovplyvniť fungovanie štítnej žľazy, nadobličiek a pankreasu, čo vedie k symptómom ako sú únava, zmeny v hmotnosti alebo náladové výkyvy. V niektorých prípadoch môže imunoterapia spôsobiť autoimunitné reakcie, ktoré cieľovo poškodia endokrinné žľazy. Na zvládnutie týchto komplikácií je často potrebná doživotná substitučná hormonálna terapia a pravidelné monitorovanie hormonálnych hladín.

Autoimunitné reakcie

Jednou z ironických stránok imunoterapie je, že jej cieľom je aktivovať imunitný systém, ale zároveň to môže spôsobiť, že začne útočiť na zdravé bunky a tkanivá. To môže viesť k vážnym autoimunitným reakciám, ktoré môžu byť potenciálne život ohrozujúce.

Zápalové reakcie a horúčka

Rovnako môže dôjsť k vzniku zápalových reakcií v tele, ktoré môžu byť spojené s horúčkou a celkovým nepohodlím.

Je dôležité poznamenať, že každý pacient reaguje na imunoterapiu inak. Niektorí môžu zažívať miernejšie vedľajšie účinky, zatiaľ čo u iných môžu byť vážnejšie. Sledovanie a rýchla reakcia na nežiaduce účinky sú kľúčové pre efektívnu liečbu a minimalizáciu rizika.

Záver

Imunoterapia - inovatívny prístup k liečbe rakoviny s využitím imunitného systému

Pre tých, ktorí sa pýtajú, ako sa tieto vedľajšie účinky líšia od tých pri chemoterapii, je odpoveď zložitá. Zatiaľ čo chemoterapia má sklon k systémovým nežiaducim účinkom, ktoré ovplyvňujú celé telo, imunoterapia zvyčajne spôsobuje lokálnejšie reakcie. Obe metódy však majú svoj vlastný komplexný profil rizík a výhod, a voľba medzi nimi je často závislá na konkrétnom type rakoviny a celkovom zdravotnom stave pacienta.

Využite možnosti imunoterapie v našej praxi, kde kombinujeme pokročilé diagnostické metódy s terapiami na mieru. Naším cieľom je poskytnúť vám komplexnú starostlivosť na ceste ku zdraviu.

Blog

Služby

Špičkové vybavenie, najmodernejšie postupy

Špičkové vybavenie, najmodernejšie postupy

Ponúkame vám tú najlepšiu možnú starostlivosť s využitím najnovších techník a terapií pre zlepšenie kvality života.

Sme tu, aby sme odhalili vaše zdravotné problémy pomocou špičkových vyšetrení využívajúcich najmodernejšie diagnostické postupy a našli odpovede tam, kde iní nenašli riešenie.

Dohodnite si konzultáciu