Rakovina prsu a možnosti léčby

Rakovina prsu představuje jedno z nejčastějších onkologických onemocnění postihující primární ženy, ale výjimečně i muže. Charakterizuje ji nekontrolovaný růst buněk v prsní tkáni, což může vést k tvorbě nádoru. Rakovina prsu může mít mnoho podob, s různými typy a stupni, které vyžadují specifické přístupy k léčbě. Včasná diagnostika a léčba jsou klíčové pro zvýšení šancí na úspěch léčby a snižování rizika šíření onemocnění. S rostoucím povědomím a pokroky v medicíně se zvyšují možnosti úspěšné léčby a podpory pro ty, kteří čelí tomuto onemocnění.

Co je rakovina prsu?

Rakovina prsu představuje jedno z nejvážnějších zdravotních ohrožení, kterému ženy na celém světě čelí, a bohužel i muži nejsou k této nemoci zcela imunní. Když mluvíme o rakovině prsu, myslíme tím, že buňky v prsu začaly abnormálně a nekontrolovatelně růst. Tento neobvyklý růst může vytvořit masu nebo nádor, který může být detekován na mamografických snímcích nebo se může fyzicky projevit jako bulka v prsu, což často vede k prvotní konzultaci s lékařem.

Rakovina prsu je komplexní nemoc s mnoha variantami, které se liší nejen svým původem, ale také agresivitou, citlivostí na léčbu a celkovým vlivem na pacienta. Diagnostika a léčba se proto musí specificky přizpůsobit typu a stadiu rakoviny, jakož i individuálním potřebám a zdravotnímu stavu pacienta. Klíčem k úspěšnému zvládnutí rakoviny prsu je včasná detekce a komplexní, personalizovaná léčba.

Jedním z nejvážnějších aspektů rakoviny prsu je její schopnost metastázovat, tedy šířit se do vzdálených částí těla, jako jsou kosti, játra, plíce a mozek. Toto šíření je způsobeno cestováním rakovinových buněk krevním nebo lymfatickým systémem. Metastázy mohou způsobit další komplikace a jsou hlavní příčinou souvisejících úmrtí.

Rakovina prsu představuje celosvětový zdravotní problém.Každoročně postihuje miliony žen, čímž se stává nejčastější rakovinou u žen na Slovensku a ve světě. S přibližně 2,3 miliony nových případů zaznamenanými v roce 2020 podle WHO a IARC, tato nemoc je hlavní příčinou rakovinových onemocnění a úmrtí mezi ženami. V USA se odhaduje, že každá osmá žena čelí této diagnóze během svého života, zatímco na Slovensku jsou tisíce nových případů diagnostikováno každý rok, což zdůrazňuje potřebu efektivního screeningu, prevence a léčby. Podle statistiky (WHO) bylo v roce 2014 na Slovensku 4 900 případů úmrtí na rakovinu, z toho 16,9 % bylo spojeno s rakovinou prsou.

Kromě tradičních léčebných metod jako chemoterapie, radioterapie a chirurgie, mnozí pacienti hledají i komplementární léčbu, která může poskytnout doplňkovou podporu a naději.

Zaměřujeme se na poskytování personalizované péče s využitím nejmodernějších diagnostických metod. Vytváříme komplexní a přizpůsobené léčebné plány na míru pro každého pacienta, čímž rozšiřujeme možnosti léčby za hranice konvenční medicíny. Máte-li zájem dozvědět se více o našich službách nebo potřebujete konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

Rozdělení nádorů prsu

Nezhoubné nádory (benigní)

Nezhoubné nádory jsou obvykle omezeny na své původní místo a nemají tendenci šířit se do okolních tkání nebo vzdálených částí těla. Tyto nádory rostou pomaleji a jsou méně agresivní než zhoubné nádory.

V mnoha případech nezhoubné nádory nevyžadují okamžitou léčbu a mohou být monitorovány, aby se zjistilo, zda nedochází ke změnám v jejich růstu nebo chování. Pokud však způsobují symptomy nebo komplikace, mohou být odstraněny chirurgicky.

Zhoubné nádory (maligní)

Zhoubné nádory jsou agresivní a mají potenciál invazivně růst a šířit se do okolních tkání (metastáza). Tyto nádory mohou vážně narušit funkce těla a jsou hlavní příčinou rakovinových úmrtí.

Léčba zhoubných nádorů často vyžaduje kombinaci přístupů včetně chirurgie, chemoterapie, radioterapie a hormonální terapie. Včasná detekce a léčba jsou kritické pro zlepšení prognózy.

Rakovina prsu a možnosti komplementární léčby

Typy rakoviny prsu a jejich charakteristiky

Rakovina prsu je komplexní onemocnění s mnoha podtypy, které se liší svými biologickými charakteristikami, prognózou a reakcí na léčbu.

Invazivní duktální karcinom (IDC)

Nejčastější typ rakoviny prsu, představuje asi 70-80% všech případů. Začíná v mlékovodech prsu a má potenciál šířit se do okolní prsní tkáně a dalších částí těla.

Léčba závisí na stádiu onemocnění, velikosti nádoru, přítomnosti hormonálních receptorů a HER2 stavu. Možnosti zahrnují chirurgii, radioterapii, chemoterapii, hormonální terapii a cílovou terapii.

Invazivní lobulární karcinom (ILC)

Představuje asi 10-15% případů rakoviny prsu. Začíná ve žlázových tkáních prsu (lobules) a je známý svou schopností šířit se v pozdějších stádiích onemocnění.

Podobně jako u IDC závisí léčba ILC na několika faktorech, včetně stadia onemocnění a biologických vlastností nádoru. ILC může být někdy obtížnější detekovat na mamogramech kvůli jeho tendenci šířit se více než hromadný nádor.

Duktální karcinom in situ (DCIS)

Neinvazivní typ rakoviny prsu, kde se rakovinné buňky nacházejí pouze v mlékovodech a nešířily se do okolní tkáně. DCIS je často považován za časnou formu rakoviny prsu nebo předstupňový stav, který může, ale nemusí, vést k invazivní rakovině.

Léčba často zahrnuje chirurgický zákrok, jako je lumpektomie následovaná radioterapií, nebo mastektomie, zejména pokud je DCIS rozsáhlý. Hormonální terapie může být také doporučena pro určité pacientky.

Triple-negativní rakovina prsu (TNBC)

Tento typ rakoviny prsu nemá receptory pro estrogen, progesteron ani HER2, což jej činí nereaktivním na hormonální terapii a některé cílové terapie. TNBC je známý svou agresivitou a vyšším rizikem recidivy, zejména v prvních 3-5 letech po léčbě.

Chemoterapie zůstává hlavní formou léčby pro TNBC. Výzkum se soustřeďuje na vývoj nových terapeutik, které by mohly zlepšit výsledky pro pacientky s tímto typem rakoviny.

HER2-pozitivní rakovina prsu

Tento typ rakoviny prsu produkuje nadměrné množství proteinu HER2, který podporuje růst rakovinných buněk. HER2-pozitivní rakovina prsu byla kdysi považována za jednu z agresivnějších forem, ale vývoj cílových terapií výrazně zlepšil prognózu.

Cílová terapie, jako jsou trastuzumab (Herceptin) a pertuzumab (Perjeta), spolu s chemoterapií, je standardní léčbou pro HER2-pozitivní rakovinu prsu, což vede k výraznému zlepšení přežití a snížení rizika recidivy.

Každý typ rakoviny prsu vyžaduje individualizovaný přístup k léčbě založený na komplexní analýze biologických charakteristik nádoru a celkového zdravotního stavu pacienta. Pokrok v medicínském výzkumu a personalizované medicíně přináší nové naděje pro pacientky s rakovinou prsu, nabízející specifičtější a efektivnější možnosti léčby.

Co způsobuje karcinom prsu?

Rizikové faktory a genetické predispozice jsou důležité aspekty, které ovlivňují pravděpodobnost vývoje rakoviny prsu u jednotlivce. Tyto faktory mohou výrazně lišit mezi jednotlivci a ne všechny mají stejnou váhu nebo důležitost při určování rizika. Pojďme se podívat na některé z nejvýznamnějších rizikových faktorů a genetických predispozicí, které mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu.

Rizikové faktory

Rizikové faktory jsou podmínky nebo expozice, které mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku onemocnění. Při rakovině prsu zahrnují:

Genetické predispozice

Genetické predispozice jsou dědičné mutace v DNA, které mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu. Mezi nejznámější patří:

BRCA1 a BRCA2: Tyto dva geny jsou dobře známé svou spojitostí s výrazně zvýšeným rizikem rakoviny prsu a vaječníků. Ženy s mutacemi v těchto genech mají v průběhu života 45 až 65 % šanci na vznik rakoviny prsu.

ATM, CHEK2 a PALB2: Mutace v těchto genech také zvyšují riziko rakoviny prsu, ačkoli ne tak výrazně jako mutace v BRCA1 a BRCA2.

Genetické testování: Může identifikovat přítomnost konkrétních mutací, umožňující tak jednotlivcům a jejich lékařům lépe pochopit jejich riziko a rozhodnout se pro preventivní opatření nebo screeningové strategie.

Rozumět rizikovým faktorům a genetickým predispozicím je klíčové pro individuální plánování prevence a screeningu rakoviny prsu. Pro osoby s vysokým rizikem může být doporučen intenzivnější screening nebo preventivní opatření, jako je chemoprenence nebo profylaktická chirurgie. Vždy je důležité diskutovat o těchto možnostech se svým lékařem, který může poskytnout personalizovaná doporučení založená na vašem individuálním zdravotním profilu a rodinné historii.

Detekce a diagnostika rakoviny prsu

Detekce a diagnostika rakoviny prsu jsou kritické kroky v rané identifikaci onemocnění, což může výrazně zlepšit prognózu a účinnost léčby. Včasné rozpoznání symptomů a pravidelný screening hrají klíčovou roli v boji proti rakovině prsu.

Rakovina prsu a možnosti komplementární léčby

Symptomy

Změny ve velikosti nebo tvaru prsu

Každá neobvyklá změna velikosti nebo kontury prsu by měla být důvodem k pozornosti. Přestože ne všechny takové změny jsou způsobeny rakovinou, je důležité je dále vyšetřit.

Hrčky v prsu nebo podpaží

Přítomnost pevné bulky, která se dříve necítila, může být jeden z prvních znaků rakoviny prsu. Nemusí způsobovat bolest a může být pevná nebo pohyblivá na dotek.

Změny na kůži prsu

Vzhled kůže na prsu, který se podobá pomerančové kůře, vtahování kůže, vtažení bradavky, vyrážka na bradavce, ztluštění ve tkáni prsu, zarudnutí.

Vpadky nebo jiné viditelné změny na kůži prsu nebo bradavky mohou signalizovat přítomnost rakoviny.

Výtok z bradavky

Jakýkoli neobvyklý výtok z bradavky, zejména pokud je krvavý nebo se objevuje bez mačkání, by měl být prošetřen.

Bolest v prsu nebo podpaží

Přestože bolest prsu není typicky hlavním příznakem rakoviny prsu, trvalá bolest v oblasti prsu nebo podpaží může být důvodem k obavám.

Pokud si všimnete jakéhokoli z uvedených symptomů, je důležité neprodleně se poradit se svým lékařem. No nezapomínejte, že přítomnost těchto příznaků nemusí nutně znamenat rakovinu prsu. Mnohé z nich mohou být způsobeny i jinými, méně vážnými zdravotními stavy.

Rakovina prsu a možnosti komplementární léčby

Diagnostické metody

Screeningové a diagnostické metody jsou základními nástroji v boji proti rakovině prsu, poskytující cenné informace, které pomáhají určit nejvhodnější léčbu pro každého pacienta. Zde je podrobnější pohled na hlavní metody používané pro detekci a diagnostiku rakoviny prsu.

Klinické vyšetření prsů

Během klinického vyšetření váš lékař pečlivě prohmatá vaše prsy a lymfatické uzliny v oblasti podpaží a na krku, aby zjistil přítomnost případných bulček nebo jiných neobvyklostí. V rámci anamnézy vás lékař také zeptá na případný výskyt rakoviny prsu v rodině a zjišťuje informace o vašem menopauzálním statusu. Součástí vyšetření může být i odběr krve pro standardní laboratorní testy. Pokud se na základě těchto počátečních vyšetření objeví jakékoli podezření na nádor prsu, lékař vás může nasměrovat na další zobrazovací vyšetření, jako jsou mamografie nebo ultrazvuk prsu, na podrobnější diagnostiku.

Mamografie

Mamografie je zobrazovací metoda využívající nízkodávkové rentgenové paprsky k zobrazení nitra prsů. Je to nejčastěji používaná screeningová metoda, která dokáže odhalit nádory dříve, než jsou hmatatelné, a identifikovat mikrovápněnatá ložiska, která mohou být prvním znakem rakoviny. Mamografie se doporučuje ženám nad 40 nebo 50 let (podle doporučení zdravotnických orgánů) na roční bázi nebo každé dva roky. Včasná detekce pomocí mamografie může výrazně zlepšit prognózu rakoviny prsu.

Ultrazvuk prsu

Ultrazvuk prsu využívá zvukové vlny k vytvoření obrazů prsu a je často používán doplňkový k mamografii, zejména v případě, kdy jsou prsa příliš hustá na to, aby mamografie poskytla jasný obraz. Ultrazvuk je užitečný při rozlišení, zda je bulka v prsu plná tekutiny (cysta) nebo je pevná (což může být znakem rakoviny nebo benigní tvorby).

Magnetická rezonance prsu (MRI)

MRI prsu je vysoce citlivá metoda, která může být doporučena pro ženy s vysokým rizikem rakoviny prsu nebo když výsledky jiných testů nejsou jednoznačné. MRI využívá silné magnetické pole a rádiové vlny k vytvoření detailních obrazů vnitra prsu. Tato metoda může pomoci lépe vizualizovat určité typy nádorů a určit rozsah rakovinového onemocnění.

Biopsie

Biopsie je diagnostický postup, při kterém se odstraní malý vzorek tkáně z prsu pro mikroskopické vyšetření. Existuje několik typů biopsií, včetně jemnojehlové aspirační biopsie, hrubojehlové biopsie a excizní biopsie. Biopsie je jediný definitivní způsob, jak potvrdit přítomnost rakovinných buněk v prsu.

Genetické testování

Pro ženy s rodinnou historií rakoviny prsu nebo pro ty, kteří mají genetické mutace zvyšující riziko rakoviny (např. BRCA1 nebo BRCA2), může být doporučeno genetické testování. Toto testování může pomoci určit riziko vzniku rakoviny a informovat o rozhodnutích týkajících se prevence a screeningu.

Samovyšetření prsu

Pravidelné samovyšetření prsu umožňuje ženám stát se obeznámenými se svými prsy a zaznamenat jakékoli změny nebo neobvyklé. I když samovyšetření by nemělo nahradit screeningové metody jako mamografie, může být cenným nástrojem pro včasné rozpoznání potenciálních problémů.

Nejlepší je provést samovyšetření pár dní po skončení menstruace, kdy jsou prsa nejméně citlivá. Pozorujte prsa ve zrcadle se zdviženýma a poté spuštěnýma rukama, hledejte jakékoli změny ve velikosti, tvaru nebo kůži. Potom prsa opatrně prohmatávejte, používejte konečky prstů a provádějte malé, kruhové pohyby, prohmatávejte celý prs a podpažní oblast.

Včasná detekce je klíčová, proto je důležité kontaktovat zdravotnického profesionála při zaznamenání jakýchkoli změn nebo neobvyklostí.

Inovativní a komplementární přístupy

Komplementární medicína hraje klíčovou roli v přístupu k léčbě rakoviny prsu. Integrací komplementárních terapií do tradičních léčebných plánů je možné poskytnout pacientům ucelenější péči, která podporuje nejen fyzické, ale také emocionální a duševní zdraví.

V oblasti léčby rakoviny prsu se v posledních letech objevují inovativní komplementární přístupy, které doplňují tradiční metody a nabízejí pacientům nové možnosti. Mezi tyto přístupy patří pokročilé diagnostické techniky, jako je tekutá biopsie a genetické testování, které umožňují lékařům lépe pochopit charakteristiku nádoru a přizpůsobit léčbu. Pacienti také stále více využívají terapie zaměřené na zlepšení celkového zdravotního stavu a podporu imunitního systému, včetně optimalizace střevního mikrobiomu, infuzní terapie a metod zaměřených na zlepšení buněčné energie a regenerace. Hormonální terapie, která cílí na specifické hormonální cesty významné pro růst nádoru, a integrativní onkologické přístupy, které kombinují konvenční léčbu s komplementárnimi metodami na podporu fyzického a psychického blaha, jsou dalšími klíčovými komponenty současné léčby rakoviny prsu. Tyto moderní strategie představují slibné možnosti pro pacienty, kteří hledají komplexní a personalizovaný přístup k léčbě svého onemocnění.

Rakovina prsu a možnosti komplementární léčby

Náš unikátní přístup ke zdravotní péči

Rozumíme, že každý pacient je specifický. Využíváme pokročilé diagnostické nástroje, jako jsou genetické panely, k identifikaci specifických charakteristik nádoru, což nám umožňuje navrhnout léčebné plány šité na míru, které cílí na specifické genetické složky rakoviny. Tento přístup zvyšuje efektivitu léčby a minimalizuje potenciální vedlejší účinky.

Vytváříme komplexní strategie léčby, které zahrnují nejen nejnovější medicínské postupy, ale i komplementární metody, jako je výživové poradenství, fyzická aktivita a psychologická podpora, abychom podpořili celkové zdraví a pohodu našich pacientů.

Základem našeho přístupu je posílení pacientů tím, že je aktivně zapojujeme do rozhodovacího procesu o své léčbě. Poskytujeme podrobné informace o dostupných léčebných možnostech, výhodách a potenciálních rizicích, což pacientům umožňuje učinit informovaná rozhodnutí o své péči. Tento přístup podporuje pocit kontroly a zodpovědnosti za své zdraví, což je klíčové pro pozitivní výsledky léčby.

Závěr

Rakovina prsu představuje komplexní výzvu, ale s pokroky v diagnostice, léčbě a podpoře je dnes více možností než kdykoli předtím. Je důležité, aby pacienti a jejich rodiny pokračovali ve vzdělávání o této nemoci a využívali dostupné zdroje k podpoře svého léčebného procesu.

Přesná diagnostika je základem pro vytvoření personalizovaného léčebného plánu. Umožňuje lékařům vybrat nejefektivnější léčebné metody specifické pro typ a stadium rakoviny. Tento přístup zvyšuje šance na úspěch léčby a minimalizuje riziko vedlejších účinků.

S holistickým přístupem k léčbě, který zahrnuje tradiční medicínu a komplementární léčby, mohou pacienti čelit rakovině prsu s odvahou a důvěrou v lepší budoucnost.

Naše praxe je tady, aby vás podpořila na každém kroku cesty boje proti rakovině prsu. S naším holistickým přístupem a zaměřením na inovativní diagnostiku a personalizované léčebné plány vám můžeme nabídnout nejlepší možnou péči.

Zdroje:

  • Úvodní fotografie: https://www.mypathologyreport.ca/wp-content/uploads/2020/01/c02fa8_a41dfab215ac477b809dd9172f541601mv2.jpg

Blog

Služby

Špičkové vybavení, nejmodernější postupy

Špičkové vybavení, nejmodernější postupy

Nabízíme vám tu nejlepší možnou péči s využitím nejnovějších technik a terapií pro zlepšení kvality života.

Jsme tady, abychom odhalili vaše zdravotní problémy pomocí špičkových vyšetření využívajících nejmodernější diagnostické postupy a našli odpovědi tam, kde jiní nenašli řešení.

Domluvte si konzultaci